Lưu ý:
- Nếu sau khi mở ứng dụng, màn hình đăng ký không hiển thị banner chương trình như trên, QK vui lòng click vào link của người giới thiệu một lần nữa.
- Sau khi đăng ký, QK đăng nhập và thay đổi mật khẩu lần đầu để nhận ngay 10.000Đ vào tài khoản; tiếp tục thực hiện tối thiểu 3 loại giao dịch (Chuyển tiền, thanh toán, nạp tiền điện thoại, mở tài khoản chọn tên có thu phí, gửi tiết kiệm online) để nhận thêm 100.000Đ, áp dụng đến 31/12/2023 hoặc đến khi hết ngân sách.