Lưu ý:
- Nếu sau khi mở ứng dụng, màn hình đăng ký không hiển thị banner chương trình như trên, QK vui lòng click vào link của người giới thiệu một lần nữa.
- Sau khi đăng ký, QK cần đăng nhập và thay đổi mật khẩu lần đầu để được nhận thưởng thành công.


Giới thiệu Bạn - Thưởng vô hạn
- Nhận 50.000 đồng cho mỗi người khi người được giới thiệu chưa có thông tin (CIF) tại BIDV.
- Nhận ngay 30,000VND/người cho cả 2 khi người được giới thiệu đã có thông tin tại BIDV.

- Chi tiết chương trình tại: https://bidv.com.vn/smartbanking/gioithieuban/