Lưu ý:
- Nếu sau khi mở ứng dụng, màn hình đăng ký không hiển thị banner chương trình như trên, QK vui lòng click vào link của người giới thiệu một lần nữa.
- Sau khi đăng ký, QK cần đăng nhập và thay đổi mật khẩu lần đầu để được nhận thưởng thành công.


- Nhận ngay combo voucher 200.000 đồng, gồm 2 mã giảm giá VNPAY-QR và 2 mã giảm giá Vnshop, trị giá 50.000 đồng/mã.
- Hoàn ngay 50% (tối đa 50.000 đồng) giá trị nạp tiền điện thoại lần đầu trên ứng dụng.
- Nhận thêm 50.000 đồng tiền mặt khi đăng ký bằng định danh trực tuyến eKYC và thực hiện một giao dịch tài chính.

- Chi tiết chương trình tại: https://www.bidv.com.vn/smartbanking/